Tuesday, October 27, 2015

kata mutiara 28 oktober 2015

akal budi tanpa engetahuan adalah laksana tanah yang tak pernah di olah, laksana raga manusia yang kekurangan makan

No comments:

Post a Comment